Modele ewaluacji

Modele ewaluacji

Modèle Kirkpatricka Pozwala pokazać w jaki sposób szkolenie przyczynia się ne osiągania celów przez Organizację. Daje Możliwość zdecydowania o kontynuowaniu lub przerwaniu szkolenia oraz Możliwość uzyskania Informacji zwrotnych dotyczących jakości przyszłych programów szkoleniowych. Z wielu przychodzących do głowy abréviations pytań ewaluacyjnych zwykle Trzeba wybrać kilka dla NAS najważniejszych, Dzięki którym czegoś się nauczymy, un zastanowić Następnie się nad tym, Jak Jesteśmy w stanie na te pytania odpowiedzieć. Dobrze nie zaczynać szukać OD konkretnego rozwiązania (ankietę NP. zrobimy), ALE OD Tego, czego w zasadzie chcemy się dowiedzieć. Często, Poza tradycyjnymi formami ewaluacji, Można wymyślić (samemu lub po przyspieszenie z badaczem) inne sposoby odpowiadania na postawione pytania. straciliśmy Cały Okres trwania projektu, qui mogliśmy poświęcić na refleksję i zastanawianie się nad tym, co Nam wychodzi, un co nie; nie możemy już zebrać Informacji potrzebnych do odpowiedzenia na pojawiające się pod koniec projektu pytania i wątpliwości; Wiedza, która byłaby w tym zakresie użyteczna minęła wraz ze jedynie wydarzeniami, które już w projekcie nastąpiły. W takiej II nie ma żadnych podstaw do ewaluacji. Powyższą klasyfikację działań w projekcie Warto wykonać na samym jego początku.

Chwila refleksji nad tym podziałem sprawi, że Później wiadomo na przykład, że – ponieważ à Wyniki nadają sens Naszemu przedsięwzięciu – au NP. w ewaluacji Warto zastanowić się, Czy te Wyniki osiągamy, Czy nie. Wiemy wówczas, że powinniśmy zastanowić się nie tylko nad tym, Ile osób Może w naszych działaniach (Bo à jest Coś, co jest produktem nasjay działalności, ALE nie nadaje sensu Naszemu przedsięwzięciu), ALE przede wszystkim nad tym, Czy Ludzie b, ą Mieli poczucie, że w ich trakcie czegoś się dowiedzieli, nauczyli lub do czegoś przydali zwyczajnie. Podczas ewaluacji przydatny Może okazać się modèle logiczny (zwany też matrycą logiczną), Dzięki któremu Można uświadomić sobie i precyzyjnie nazwać à, co się Robi w projekcie, co powstaje dzięki temu, że na się określoną pracę, co chce się dzięki temu osiągnąć je ne czego à Wszystko Może prowadzić. Po rozpoczęciu projektu jest Wiele okazji ne zbierania Informacji potrzebnych do ewaluacji-Można Robić Badania, ankiety, rozmawiać z ludźmi, spotykać się, dyskutować. Wachlarz diffĂŠrents Technik i narz, Zi do zbierania Informacji, które w ewaluacji się przydają, Jest szeroki. W niektórych branżach określono szczególne ramy ewaluacji: ewaluacja Demokratyczna-à proces BADAWCZY polegaj na ocenianiu wartościującym, w którym sami respondenci (a nie eksperci) wytyczają normy uznawane za wartości w danym kręgu kulturowo-społecznym. Ustalane w Ten sposób standardy ewaluatywne są na danym ETAPIE rozwojowym charakterystyczne dla następujące populacji. Ocenianie wartościujące jest strategia odmienną OD oceniania sprawdzającego osiągany poziom, a także pełniejszą OD oceniania różnicującego grupy, Umożliwia bowiem wyznaczenie Tego, Czy mierzone Cechy, właściwości, zjawiska lub Procesy są rzeczywistymi wartościami uznawanymi przez kwalifikowaną większość.

Społeczny proces ewaluacji ma większą rangę niż opiniowanie autorytarne, pavące racjay do decyzyjnej Fazy zatwierdzania, zwanej walidacją.

/ Senza categoria

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.