Modele ewolucji

Modele ewolucji

Poglądy Darwina okazały się kontrowersyjne nie tylko z tego powodu, że nie dawało się ich uzgodnić z biblijną opowieścią o stworzeniu. Co najmniej OD siedemnastego wieku wykształcona część społeczeństwa Europejskiego przyzwyczajona była do symbolicznej interpretacji opowieści biblijnych Czy religijnych dogmatów (choćby takich jak dogmat o transsubstancjacji interpretowany symbolicznie przez wyznawców kalwinizmu). Teoria Ewolucji wydawać się Może kontrowersyjna z uwagi na redukcjonistyczne ujęcie natury człowieka, sytuujące Go nie w łańcuchu Bytów, w którym Każdy genre ma swoje wyznaczone Miejsce, ALE w Świecie zwierząt. Czy w takim Świecie jest miejsce na etykę? Zwierzęta kierują się instynktami, ich zachowania mają na celu samozachowanie oraz Zachowanie gatunku, un jako Takie nie kwalifikują się un jako Dobre lub złe. Zresztą nie Można im przypisać świadomej la realizacji Owego celu, Jest à bowiem cel, qui poprzez jednostki zdaje się realizować Natura. Po Co? Wiadomo nie. Inni przyrodnicy tych czasów spekulowali nad ewolucyjnymi zmianami gatunków w czasie zgodnie z prawami natury. W 1751 Pierre Louis Maupertuis Napisał o naturalnych modyfikacjach przebiegających podczas rozrodu oraz ich akumulacji na Przestrzeni wielu pokoleń prowadzącej do powstania nowego gatunku [38]. Georges-Louis Leclerc zasugerował, że gatunki mogą degenerować w inne organizmy, a Erasmus Darwin zaproponował, że wszystkie zwierzęta ciepłokrwiste mogą pochodzić OD pojedynczego mikroorganizmu (Bądź “filamentu”) [39].

Pierwszy pełnoprawny SchemaT Ewolucji wymyślił Jean-Baptiste Lamarck, tworząc “teorię transmutacji” w 1809 [40]. Przewidywał sur spontaniczne powstawanie prostych forme życia, które Potem rozwijały większą złożoność w równoległych liniach o nieodzownej tendencji do postępu, postulował, że na poziomie lokalnym Linie te adaptują się do Środowiska przez dziedziczenie zmian spowodowanych przez ich rodziców [41] [42]. Ten Last proces nazwano Później lamarkizmem [41] [43] [44], [45]. Pomysły te zostały zdyskredytowane przez uznanych przyrodników jako spekulacje bez wsparcia empirycznego. W międzyczasie pomysły dobroczynnego projektu Raya zostały rozwinięte przez Paleya w théologie naturelle ou des preuves de l`existence et les attributs de la divinité (1802). Zaproponował on złożone adaptacje jako dowód na boski Projekt, co spotkało się z podziwem Karola Darwina, w czasie Gdy był on studentem Cambridge University [46] [47] [48] [49].

/ Senza categoria

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

 
Top